Zajęcia raz w tygodniu

 

Zaliczka

Obowiązuje – 170 zł

Czas zajęć

1h 30min

Opłata za zajęcia

21 zł

Opłata miesięczna

170 zł

Opłata semestralna

680 zł (5% rabatu – przy wpłacie jednorazowej)

Zajęcia raz w tygodniu

 

Zaliczka

Obowiązuje – 170 zł

Czas zajęć

1h 30min

Opłata za zajęcia

21 zł

Opłata miesięczna

170 zł

Opłata semestralna

680 zł (5% rabatu – przy wpłacie jednorazowej)

Zajęcia raz w tygodniu

 

Zaliczka

Obowiązuje – 170 zł

Czas zajęć

1h 30min

Opłata za zajęcia

21 zł

Opłata miesięczna

170 zł

Opłata semestralna

680 zł (5% rabatu – przy wpłacie jednorazowej)

Terminy zajęć w zależności od uzgodnień

 

Zaliczka

Nie obowiązuje

Opłata za zajęcia

Stawka za zajęcia jest indywidualnie uzgadniana z zainteresowanym. Jest ona zależna od:
– oczekiwanej ilości godzin szkoleniowych,
– wybranego miejsca nauki (w sali szkoleniowej lub u zainteresowanego w domu),
– poziomu zaawansowania materiału szkoleniowego.

Opłata miesięczna

Opłata semestralna